thema kabouters
Samen plezier maken
Muzische activiteiten
Voorleesweek
Met de trein naar Durbuy
OLVA Steenbrugge
Baron Ruzettelaan 439
8310 Assebroek-Brugge
050 358118
directie@olvasteenbrugge.be
't Sparrenhof
Dries 4
8310 Assebroek-Brugge
050 375385
directie@olvasteenbrugge.be

Vastenactie, koekjesverkoop, Jeugdauteur Kristien Dieltiens, Rollebolle, de spaghettiavonden, we planten een boom voor Maithili, schaatsen en pesten aanpakken.

1. In de week van 1 tot 5 april hielden de leerlingen van het 6de leerjaar een verkoopactie ten voordele van het bouwproject van de voorzitter van het oudercomité in Tanzania. Met veel enthousiasme werden zelfgemaakte koekjes verkocht. Fijn om zoveel engagement te zien bij onze leerlingen, ten voordele van het goede doel. Op school hielden we ook een sobermaal op vrijdag 5 april, voor hetzelfde project. Klik hier voor de foto's.

2. De koekjesverkoop was een enorm succes, nooit zijn er zoveel koekjes en truffels verkocht: 968 dozen! Volgend jaar gaan we voor 1000? Dank voor de steun!

3. In het kader van de jeugdboekenweek was jeugdauteur Kristien Dieltiens uitgenodigd op school. Zij vertelde hoe haar boeken tot stand kwamen. Leuk detail: door het krijgen van een straf, werd haar talent voor schrijven ontdekt. Klik hier voor de foto's.

4. Op donderdag 14 maart namen onze kleuters deel aan de sportactiviteit "Rollebolle." Klik hier voor de foto's met dank aan de mama van Noud en Juf Lies.

Foto's van de verschillende thema's in de klas van Mevr. Nicole vind je hier.

5. Op 15 en 16 februari hielden we onze jaarlijkse spaghettiavonden met kinderfuif, dit jaar was het thema "Iedereen een ster!" Dank aan iedereen die er weer leuke en geslaagde feesten van hebben gemaakt! Er zijn nieuwe foto's! Met dank aan de papa van Marit. Klik hier voor de foto's.

6. Op vrijdag 1 maart, na school, hebben wij in onze speeltuin een boom geplant voor onze overleden oud-leerling Maithili. We deden dat samen met haar ouders en de vroegere mede-leerlingen van haar klas. Klik hier voor het artikel in de krant.

7. Op donderdag 7 februari gingen we schaatsen in het Boudewijn Seapark. Klik hier voor de foto's.

8. Hoewel het pestprobleem nogal meevalt op onze school, durven wij zeker erkennen dat het wel eens voorvalt.

Van de koepel van oudercomités is er een interessante uitgave verschenen over wat je als ouder kan doen bij pestproblemen: hier kan je het downloaden: "Pesten aanpakken. Wat kunnen ouders doen?"

Indien u thuis een vermoeden heeft dat uw kind slachtoffer is van pesterijen, ga dan zeker de speelplaats niet opstormen om de zogezegde dader te berispen, maar breng de klastitularis of de directie op de hoogte. De school is beter geplaatst om:

1. na te gaan of het wel over een pestprobleem gaat. Een eenmalige ruzie of een plagerij is geen pestprobleem.

2. om te luisteren naar alle kanten van het verhaal. Thuis wordt slechts één kant van het verhaal verteld.

3. de ernst in te schatten en de nodige stappen te zetten, indien nodig én altijd samen met de ouders van de betrokkenen.