thema kabouters
Samen plezier maken
Muzische activiteiten
Voorleesweek
Met de trein naar Durbuy
OLVA Steenbrugge
Baron Ruzettelaan 439
8310 Assebroek-Brugge
050 358118
directie@olvasteenbrugge.be
't Sparrenhof
Dries 4
8310 Assebroek-Brugge
050 375385
directie@olvasteenbrugge.be

Mededeling i.v.m. het coronavirus, maar ook foto's van allerlei gebeurtenissen op school.

Nieuwe maatregelen coronacrisis: Vandaag 13/3 gaan de lessen nog gewoon door en gaat alles zijn gewone gang qua opvang, maaltijden e.d..

Vanaf maandag 16/3  worden alle lessen geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De opvang wordt voorzien in onze 2 scholen: Steenbrugge vanaf 7u. en 't Sparrenhof vanaf 7.30. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Het is voor ons koffiedik kijken hoeveel kinderen er zullen zijn, het aantal aanwezigen zal zeker ook meespelen hoe we één en ander verder organiseren.

Opdat de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad effect zou hebben vragen we nadrukkelijk om de leerlingen in de mate van het mogelijke niet naar school te sturen. De opvang die we voorzien is enkel bedoeld voor de kinderen van ouders die absoluut geen oplossing kunnen organiseren. Gedeeltelijk gebruik maken van die opvang is ook mogelijk; bv. enkel voor- of namiddag. Een berichtje aan het secretariaat helpt om te weten wie later komt of vroeger wordt opgehaald. We durven dan ook rekenen op de burgerzin van iedereen om hier ernstig mee om te gaan, zodat we er samen kunnen voor zorgen dat deze maatregel geen maat voor niets is.

De traiteur zal nu toch geen warme maaltijden kunnen voorzien, wie 's middags blijft, brengt dus een lunchpakket mee, de zwembeurten zijn geannuleerd, de koekjesverkoop wordt uitgesteld.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...).

- De sportactiviteit "Rollebolle" voor het 2de en 3de kleuter van onze beide afdelingen op vrijdag 13 maart is geannuleerd!

- De instapviering van zaterdag 14/3 voor de eerste communicanten gaat ook niet door.

- De workshops voor de 2 vierde leerjaren op 17 en 24 maart bij onze traiteur gaan eveneens niet door.

- De grootoudersfeesten in Steenbrugge en 't Sparrenhof gaan niet door.

- De boekenbeurs is uitgesteld.

- Op het oudercontact in de lagere klassen vragen we om een grote afstand te behouden en geen handen te geven...

Dank voor uw begrip. We houden u verder op de hoogte vanzodra de richtlijnen nog aangepast worden.

Het 6de leerjaar bezocht op 4/3 het LTI te Oedelem. Klik hier voor de foto's.

Maart=jeugdboekenmaand, jeugdauteur Jonathan Jetten kwam op bezoek in het 1ste en 2de leerjaar, via zijn blog kun je stemmen op zijn boek voor de Boekgoudprijs: https://jonathanjetten.auteursblog.nl/           . Klik hier voor de foto's.

D'Amandels, de muziekgroep van begeleiders en patiënten van het St.-Amandusinstituut te Beernem gaf woensdag 4/3 het beste van zichzelf op school. Klik hier voor de foto's.

Over het coronavirus:

Beste ouders,

Maandag 2 maart gaat de school gewoon open en is iedereen welkom voor het 2de deel van de 2de trimester. Toch is de situatie zo dat we preventief aandacht moeten hebben voor enkele punten. Daarbij is gezond, nuchter verstand van groot belang.

Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. Ook in ons land is dit het geval. Maak je geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen. De school volgt de richtlijnen van de overheid.

1. Stuur uw kind in geen geval naar school als het ziek is, zieke kinderen horen thuis. Deze regel geldt altijd, maar nu misschien nog meer.

2. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren. Indien er na onderzoek wordt vastgesteld dat het om een coronabesmetting gaat, zal de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid verwittigen die dan nagaat welke maatregelen er moeten worden genomen in school. 

3. Gelieve zelf ook na te gaan of er een risico bestaat in het geval je terug thuis bent uit het buitenland. En neem dan bij twijfel contact op met je huisarts.

4. De leerkrachten nemen de gekende maatregelen i.v.m. handhygiëne, verluchting van de klassen e.d.

Meer informatie?