thema kabouters
Samen plezier maken
Muzische activiteiten
Voorleesweek
Met de trein naar Durbuy
OLVA Steenbrugge
Baron Ruzettelaan 439
8310 Assebroek-Brugge
050 358118
directie@olvasteenbrugge.be
't Sparrenhof
Dries 4
8310 Assebroek-Brugge
050 375385
directie@olvasteenbrugge.be

De 2de trimester!

Update 1/4 Er werden 973 dozen koekjes en truffels verkocht! Dank voor de steun en smakelijk!

Droevig nieuws op 27/03. Gisteren kregen wij het droevig nieuws dat Mevr. Laurette overleden is. Tot 14 dagen geleden was zij ruim 40 jaar lang altijd trouw op post op onze school voor het morgentoezicht en middagtoezicht. Zij deed dat vooral met een groot hart voor de kinderen, het team, kortom voor de school. Wij gaan die rots in de branding missen. Ons medeleven gaat ook uit naar haar man Yvan.

Update 25/03 

Gisteren werd beslist om ook de lessen in de kleuterscholen op te schorten vanaf maandag 29/03. De belangrijkste drijfveer om ook de kleuterscholen mee te nemen in deze, voor de kinderen extra week vakantie, is het beperken van het aantal besmettingen.  In onze scholen komen immers veel kinderen samen, de kans op besmetting is daardoor bijzonder groot. Wij begrijpen dat er veel van u, als ouder,  gevraagd wordt. Indien u dit wenst, kan er een attest worden afgeleverd waardoor tijdelijke werkloosheid kan bekomen worden. Indien u uw kind(eren) niet zelf kan opvangen, kan er beroep gedaan worden op noodopvang op school. De noodopvang moet echt als laatste redmiddel worden gezien. We dienen immers zo veel als mogelijk besmettingen te voorkomen door contacten te beperken maar willen de mensen die hun taak opnemen in het bestrijden van dit virus zeker ondersteunen. Wie nood heeft aan dergelijke opvang kan op school terecht van 7u. tot 18u. De niet-schooluren zijn wel betalend. Behalve op dinsdag 30/03 wegens een reeds lang geplande studiedag. Kinderen die over de middag blijven, brengen hun lunchpakket mee. Al deze inspanningen vragen we met maar één doel, het virus bedwingen. We hopen, samen met jullie, dat wij op maandag 19 april terug kunnen opstarten met een veilig gevoel voor eenieder op school. Alvast veel dank voor uw begrip en samenwerking.

Het directieteam, bestuur, preventiedienst en schoolteam

Update 24/03 Volgende week blijven onze kleuterklassen open, behalve op dinsdag 30/03 daar staat een reeds lang geplande studiedag, die voor ons online doorgaat. Voor de lagere klassen worden de lessen opgeschort, we voorzien opvang enkel voor de ouders met essentiële beroepen, op dinsdag 30/03 is er echter geen opvang, wegens die studiedag! Dit is onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen.

Betreft verdeling van de koekjes en truffels op donderdag 25/03 en vrijdag 26/03: gezien de strengere coronamaatregelen vragen wij dat de kinderen een plastieken zak meebrengen om althans al de kleinere bestellingen mee te nemen, alleen ouders die een grotere bestelling deden, kunnen dan gespreid over die 2 dagen, de koekjes en truffels komen halen in de turnzaal. Hou je daarbij aan de gekende coronamaatregelen. Waarvoor dank. Ook in het Sparrenhof verloopt de verdeling buiten en gespreid.

Update 21/03 De maatregelen die we nu al toepassen, beantwoorden maximaal (rekening houdend met plaats en personeel en vrijwilligers) aan wat vandaag van de scholen gevraagd wordt door de overheid. We hopen wel snel op mooi weer zodat iedereen ook 's middags buiten kan eten. Vanaf dinsdag zijn er ook geen warme maaltijden meer in 't Sparrenhof, de kleuters daar moeten dus eveneens hun lunchpakket meebrengen voor 's middags. Klassen waarin een besmetting vastgesteld wordt, gaan vanaf nu volledig in quarantaine. Maar hopelijk komt het zover niet...

Update 17/03 Heet van de naald! De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten vanaf maandag 22 maart een mondmasker dragen in de klas.

Aan allen: wees alert en breng geen besmetting binnen in de school! Hou je aan de gekende coronaregels! Dank u!

Koekjesverkoop: alle bestellingen binnen tegen donderdag 18/03!

Update 23/02. Maandag 8 MAART(!) 2021 Extra vrije dag voor iedereen, geen school! Ook op dinsdag 30 maart is er geen school wegens een studiedag voor het schoolteam.

Update: 11/02 Na de krokusvakantie blijven de huidige maatregelen gelden, dat wil zeggen dat er nog steeds geen warme maaltijden worden aangeboden in Steenbrugge: de kinderen die 's middags op school blijven, brengen dus hun lunchpakket mee. Het 2de en 4de leerjaar krijgen verder les in een aparte locatie. Voor het kleuter vragen wij wat extra hulp van u ouders om het middagtoezicht en het slaapklasje mogelijk te maken. De maatregelen hebben aangetoond dat ze werken: bij een besmetting in een lagere klas konden de risicocontacten goed in kaart gebracht worden precies omdat de klasbubbels gescheiden zijn. Met als uiteindelijk doel de school nooit volledig te moeten sluiten.

Update 27/01 

Nu er geen afkoelingsweek komt voor het basisonderwijs, vinden wij het als school aangewezen om enkele bijkomende, preventieve maatregelen te nemen, dit vanaf maandag 1 februari en voorlopig tot aan de krokusvakantie, We proberen daarbij zoveel mogelijk de klasbubbels te behouden, met het doel om als school zo lang mogelijk open te blijven:

  1. Er worden vanaf maandag 1 februari geen warme maaltijden meer aangeboden in Steenbrugge, gezien het middagtoezicht per klas apart verloopt. De leerlingen die over de middag blijven, brengen dus hun lunchpakket mee + een eigen drankje (suikervrij).
  2. Ook de kleuters van Steenbrugge brengen vanaf maandag 1 februari hun eigen lunchpakket mee en zullen in de polyvalente zaal vooraan, apart van het lager, hun picknick verorberen.
  3. Het 2de leerjaar verhuist naar het parochiaal centrum, recht tegenover de school. De leerlingen verzamelen daar vanaf 8u.15 en worden na school daar ook opgehaald. Leerlingen die over de middag blijven, eten daar ook ter plaatse hun lunchpakket, onder toezicht van een extra vrijwilliger.
  4. Het 4de leerjaar gaat naar de “hoeve” van de DPB, ook zij gaan naar daar vanaf 8u.15. En worden aan de poort naar de hoeve opgehaald na de schooluren. De leerlingen zullen vooraf op de hoogte worden gebracht. Ook hier blijven de leerlingen ‘s middags hun lunchpakket eten.
  5. Er is verder opvang voorzien vanaf 7u. op school en na school tot 18u. We vragen wel om alleen van de opvang gebruik te maken, indien echt nodig, omdat dit niet per klas kan worden georganiseerd.
  6. Alle andere coronamaatregelen worden vanzelfsprekend verder nageleefdUpdate 21/01: Wat betreft de krokusvakantie verandert er niets voor de basisscholen, die duurt 1 week van 13 tot 21 februari, een mondmasker wordt ook nog steeds niet verplicht onder de 12 jaar. Met de slogan "Wees niet nonchalant met de Engelse variant in ons land" wil ik wel aan iedereen vragen om de bestaande coronamaatregelen te blijven volhouden. Dank daarvoor!

Juf Jana maakte een leuk filmpje voor wie kennis wil maken met onze hoofdschool. Klik hier! Foto's van het driekoningenfeest vind je hier.

Bezoek ook de website (met foto's en filmpjes)van onze gezellige kleuterschool 't Sparrenhof . Info en voorlopige inschrijvingen kunnen via email: directie@olvasteenbrugge.be (dit voor beide vestigingsplaatsen). 

Voorlopig annuleren we de zwemlessen op maandag voor het lager uit voorzorg.